Směrnice a metodiky

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc.

 

V současné době probíhá revize metodik tak, aby byly v souladu s nově vydanými právními přepisy - zejména novelou zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakmile bude revize dokončena, budou veškeré metodiky opět zveřejněny.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám