O projektu

Geoportál ÚAP a jeho následný provoz je realizován v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji", registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07254.


Cílem projektu je vytvořit informační systém pro efektivní sdílení a tvorbu ÚAP v Jihočeském kraji. Výběrové řízení na zpracovatele informačního systému bylo vyhlášeno 14.1.2014. Oznámení k zakázce naleznete na adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/468498 . Zadávací dokumentace je vyvěšena na profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj Prvotní výběrové řízení na zpracovatele informačního systému bylo vyhlášeno v lednu 2013. Toto výběrové řízení bylo zrušeno na doporučení CRR Písek v prosinci 2013. Koordinací projektu se zabývá pracovní skupina složená ze zástupců krajského úřadu a úřadů územního plánování ORP.
Projekt předpokládá kompatibilitu se stávajícím SW vybavením pořizovatelů ÚAP v Jihočeském kraji. Informační systém bude kompatibilní se stávajícím SW Jihočeského kraje a úřadů územního plánování (ORP) - SpiritÚAP (ArcGIS) a Misys. Pro zajištění interoperability i s dalšími IS třetích stran bude požadována implementace standardních formátů a protokolů definovaných organizací Open Geospatial Consortium OGC. Informační systém bude využívat HW a SW infrastrukturu technologického centra (TC) Jč. kraje. 

Integrovaný operační program
Logo T-Mapy spol. s r.o.

Na portálu najdete informace z oblasti geodat krajského úřadu, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat podle pravidel směrnice INSPIRE, informace o možnosti poskytování digitálních dat krajského úřadu obcím, projektantům, studentům apod.

 

Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou zjednodušených tematických kompozic.

Prohlášení o přístupnosti stránek

Přístupnost a obsah stránek:
Jihočeský kraj prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti webových stránek i přístupnosti informací, zveřejňovaných na Portálu digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje na adrese geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz, v souladu s Vyhláškou MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).
Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk HTML5 a dodržována syntaktická i sémantická správnost. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak oddělen od informací. Tato skutečnost dovoluje informační obsah zobrazit i na těch zařízeních, která při zobrazení informací nevyužívají stylové předpisy. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.
Z podmíněně povinných pravidel vyhlášky č. 64/2008 Sb., nejsou splněna tato pravidla:
Pravidlo č. 3: Portál zobrazuje interaktivní mapy s využitím JavaScript a Flash. Alternativní technologie nejsou vzhledem k požadované funkčnosti interaktivních map možné. Pro získání informací týkajících se územního plánování však uživatel může využít soubory ve formátu PDF či ZIP.

Informace pro uživatele
Ke struktuře stránek a usnadnění orientace:

Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v hlavičce.
Vyhledávací formulář je dostupný z kterékoliv stránky.
Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše čtyři úrovně zanoření.
Na všech zanořených stránkách nižší úrovně je vpravo nahoře dostupná drobečková navigace.
Informace jsou členěny tematicky do sekcí (horizontální menu, položky jsou stejné na všech stránkách).

K aplikacím, doporučeným k prohlížení souborů ke stažení:
Některé informace na tomto serveru jsou publikovány v souborech formátu .pdf. Pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe (odkaz na stažení). Soubory, u kterých je předpokládána možnost úpravy dokumentu uživatelem a jeho další použití, jsou nejčastěji zveřejňovány ve formátu .rtf, se kterým dokáže pracovat většina běžně používaných textových editorů. Tabulkové přehledy a některé další soubory na těchto stránkách jsou také zveřejňovány ve formátech některé z aplikací rodiny Microsoft Office (dokumenty s příponou .doc, .docx, .xls nebo .xlsx). Dokumenty jsou v tomto formátu zveřejňovány v případech, kdy je tím uživatelům umožněno přímé využití některých funkcí aplikací MS Office (např. filtrování rozsáhlejších tabulkových dat v MS Excel). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který je možné zdarma stáhnout a nainstalovat. Pro zkrácení doby stahování jsou některé větší soubory nebo skupiny tématicky souvisejících souborů upraveny kompresním programem do archivního formátu .zip. Pokud není na cílovém PC příslušná dekomprimační aplikace naistalována, je na internetových stránkách k dispozici řada verzí zdarma dostupných aplikací, které je možné k práci se .zip soubory použít. Pro prohlížení interaktivních map je potřeba nainstalovat aplikaci Adobe Flash Player ve verzi 11.1 a vyšší (odkaz na stažení). Některé dokumenty jsou publikovány v rastrových formátech .jpg, .png, .tif nebo .bmp. Tyto formáty lze otevřít většinou nativních rastrových prohlížečů z Vašeho operačního systému. Geodata jsou publikována v podobě formátu ESRI Shapefile (technický popis), případně pomocí webových služeb dle OGC standardů (WMS, WFS,WCS, WPS apod.) (technický popis). Tyto formáty jsou spustitelné skrze volně dostupné GIS prohlížečky, např. QGIS (odkaz ke stažení).

Kontakt na správce webu:
Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek Portálu digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje využijte formulář, který je k dispozici v patičce každé stránky, nebo nás kontaktujte na adrese geoportal-admins@kraj-jihocesky.cz.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám