Ostatní podklady

Generel krajinného rázu Jihočeského kraje

Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem

Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v jižních Čechách

Protipovodňová opatření Rožmberk

Studie k prověření alternativního vedení trasy 400 kV Kočín - Mírovka

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám