Přehled územně plánovací činnosti

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování, zpracovává každoročně publikaci Přehled územně plánovací činnosti Krajského úřadu, významných projektů a stavu územně plánovacích dokumentací obcí. Cílem této publikace je přinést každý rok aktuální informace o stavu územně plánovací činnosti v Jihočeském kraji, jejím vývoji a porovnání v jednotlivých letech a zároveň informovat o aktuálním stavu projektů významných pro Jihočeský kraj.

 

Stav ÚPD Formát Velikost (MB)
2014 PDF 18,6
2013 PDF 27,4
2012 PDF 26
2011 PDF 21,4
2010 PDF 15
2009 PDF 14,7
2008 PDF 1,9

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám