Seznam oprávněných investorů

V souladu s § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění novely č. 225/2017 Sb., zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje za své správní území seznam oprávněných investorů.

Oprávněným investorem je vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jako takový je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě. 

SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám