Směrnice a metodiky

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc. Všechny níže uveřejněné metodiky jsou aktuální a odpovídají platným právním předpisům.

Ozn. Název Formát Velikost

1/2020

ze dne 7.10.2020

Koordinace orgánu územního plánování a stavebního úřadu v procesech podle stavebního zákona, které indikují změny v území

PDF

DOCX

251 kB

92 kB

1/2019

ze dne 1. 4. 2019

Povinnosti obce pořizující ÚPD prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele

PDF

DOCX

110 kB

421 kB

1/2018

ze dne 12. 2. 2018

Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny, územní studie a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

PDF

DOCX

453 kB

4,1 MB

2/2018

ze dne 19. 2. 2018

Náležitosti smlouvy na pořízení územního plánu nebo jeho změny

PDF

DOCX

337 kB

8,1 MB

ze dne 19. 2. 2018

Příručka pro města a obce

PROBLEMATIKA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY, REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍ STUDIE, ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Z POHLEDU OBCÍ A MĚST

PDF 1,9 MB

3/2018, zm. 1

ze dne 13. 5. 2019

Elektronická verze ve strojově čitelném formátu, předávání územně plánovacích dokumentací a územních studií krajskému úřadu PDF 310 kB

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám