Směrnice a metodiky

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc. Všechny níže uveřejněné metodiky jsou aktuální a odpovídají platným právním předpisům.

 

 

Ozn. Název Formát Velikost (MB)
1/2019 Povinnosti obce pořizující ÚPD prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele

PDF

DOCX

0,1

0,5

1/2018 Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny, územní studie a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

PDF

DOCX

0,4

4,3

2/2018 Náležitosti smlouvy na pořízení územního plánu nebo jeho změny

PDF

DOCX

0,3

8,5

 

Příručka pro města a obce

PROBLEMATIKA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY, REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍ STUDIE, ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Z POHLEDU OBCÍ A MĚST

PDF 1,9

3/2018
zm. 1

Elektronická verze ve strojově čitelném formátu, předávání územně plánovacích dokumentací a územních studií krajskému úřadu

PDF

0,3

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám